สวัสดีทุกท่านนะครับ

 

ผมและบอล์ลขอเชิญทุกท่านมาเป็นเกียรติเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสของ

เราทั้งสองคนนะครับ ในวันที่ 8 มีนาคม 2552 เวลา 18:00 น.

สำหรับสถานที่ก็คือ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับท่านที่พวกเรามิได้ไปเรียนเชิญด้วยตนเอง ต้องขออภัยด้วยนะครับ

และขอเชิญลงนามอวยพรล่วงหน้าได้ที่นี่ครับ

Please Leave a Reply in Our Guestbook

 

พัชร